Masies i cases en runes

Visió general dins del terme


Número 1 - Cal Co

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Ruïna total
Tipus de pedra i unió: Conglomerat i gresos, amb morters de fang i sorra
Tipus de construcció: Aïllada
Forma: Rectangular amb dues dependències
Orientació del portal: Nord 54⁰ Est
Situació: Marge dret del riu Ripoll
Altitud: 367 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421826 - 4609300
                             41º 37' 53.76394", 02º 03' 41.30686"
Datum Europea 1950:       421920 - 4609504

Número 2 - Casalot del Sabater Vell

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Ruïna total
Tipus de pedra i unió: Conglomerat i gresos, amb morters de fang i sorra
Tipus de construcció: Aïllada
Forma: Rectangular amb tres dependències i planta pis
Orientació del portal: Est 60⁰ Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll
Altitud: 387 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421614 - 4610333
                            41º 38' 27.16749", 02º 03' 31.63664"
Datum Europea 1950:       421708 - 4610537

Número 3 - Cal Bort


Imatge 1
 Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Ruïna total
Tipus de pedra i unió: Conglomerat i gresos, amb morters de fang i sorra
Tipus de construcció: Aïllada
Forma: Són vàries dependències adossades i planta pis, així com una separada del conjunt que és d’una sola planta
Orientació del portal: Est 60⁰ Sud
Situació: Marge esquerre del riu Ripoll
Altitud: 408 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421692 - 4610257
                             41º 38' 24.75704", 02º 03' 35.05197"
Datum Europea 1950       421786 - 461046

Número 4 - Casa Voltà (INVENTARI 147  AEA-01)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Estat en el moment de la trobada: Ruïna total
Tipus de pedra i unió: Conglomerat i gresos, amb morters de fang i sorra
Tipus de construcció: Aïllada
Forma: Rectangular amb vuit dependències i planta pis
Orientació del portal: Est 60⁰ Sud
Situació: Marge dret del torrent de Turell
Altitud: 342 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 422008 - 4609492
                             41º 38' 0.04975", 02º 03' 49.07327"
Datum Europea 1950:       422102 - 4609696

Número 5 - Casalot de l’Uit

Imatge 1
Imatge 2

Esquema
Estat en el moment de la trobada: Ruïna total
Tipus de pedra i unió: Còdols, conglomerat i gresos, amb morters de fang i sorra
Tipus de construcció: Aïllada
Forma: Rectangular amb tres dependències i planta pis
Orientació del portal: Nord 20⁰ Est
Situació: Marge esquerre del torrent de Turell
Altitud: 519 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423353 - 4610352
                            41º 38' 28.39205", 02º 04' 46.7765"
Datum Europea 1950:       423446 - 4610556

Número 6 - Masia de Ribatallada: L'antic castell actualment és un mas mig enrunat (INVENTARI 148  JAA-7)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Tipus de pedra i unió: Còdols, gresos i ceràmica, i amb morters de fang i sorra i morter de calç
Tipus de construcció: Aïllada
Forma: Irregular resultat de la seva adaptació al terreny irregular i a successives ampliacions. A la part nord-oest queden restes d'un mur atalussat que podrien ser d'un pany de muralla de l'antic castell.
Altitud: 257 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84:  422151,8 - 4604314,6
                            41º 35' 12.24239", 02º 03' 57.70125"
Datum Europea 1950:       422245,67- 4604518,73

Número 7 - Can Cosidor (INVENTARI 157 AEA-02)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Altitud: 346 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 425060 - 4608087
                            41º 37' 14.55412", 02º 03' 55.93688"
Datum Europea 1950:       422246 - 4608291

Número 8 - Mas Soler (La Malesa) (INVENTARI 161 AEA-02)

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Altitud: 297 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423129 - 4607550
                            41º 36' 57.49093", 02º 04' 38.38592"
Datum Europea 1950:       423222,34 - 4607754,45

Número 9 - Torrota de Cadafalch (INVENTARI 165 JVA-1(AM04))

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Altitud: 425 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423120 - 4612596
                            41º 39' 41.09172", 02º 04' 35.67523"
Datum Europea 1950:       423214 - 4612801

Número 10 - Mas Astafort (INVENTARI 165 JVA-1(AM04))

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Altitud: 242 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 423272,4 - 4605706,9
                            41º 35' 57.77401", 02º 04' 45.45297"
Datum Europea 1950:      423366,24 - 4605911,04

Número 11 - El Carner

Imatge 1
Imatge 2
Esquema
Altitud: 428 metres

Mostrar un mapa
amb la seva ubicació

Coordenades UTM.
Datum ETRS89=WGS84: 421408 - 4612211
                            41º 39' 28.00498", 02º 03' 21.85267"
Datum Europea 1950:       421502 - 4612415

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada